BUDGETARY CONTROL (IPC-1 COSTING i ZULESH DEDHIA)
 
 
420.00  
Cost Book Keeping (IPCC-1- Costing I PROF. ZULESH DEDHIA)
 
 
390.00  
Cost Sheet (IPCC-1-Costing i PROF. ZULESH DEDHIA)
 
 
450.00  
Joint Product and By product (IPCC-1-COSTING I PROF. ZULESH DEDHIA)
 
 
240.00  
Marginal Costing (IPCC-I I PROF. ZULESH DEDHIA)
 
 
420.00  
Overheads Costing (IPCC-1 I PROF. ZULESH DEDHIA)
 
 
510.00  
IPCC-1ICOSTINGICOSTING REVISIONlPROF.ZULESH DEDHIA
 
 
480.00