Basics of Audit (IPCC-2 I PROF. KARISHMA )
 
 
180.00  
Nature of Auditing (iPCC-2 I PROF. KARISHMA)
 
 
150.00  
Company audit I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
270.00  
Audit Planning I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
150.00  
Vouching I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
210.00  
Bank Audit  I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
150.00  
Special Audit I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
150.00  
Government Audit i IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
60.00  
Audit Report I IPCC-2 I Prof. Karishma
 
 
90.00